Programfüzet:

Versenyfelhívás

Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál
Debrecen, 2016. július 7 - július 10.

Debrecen Megyei Jogú Város 2016. július 7. és július 10. között huszonhetedik alkalommal rendezi meg a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt és Folklórfesztivált.
 
A Kórusverseny alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke:
 • Gulyás György
A Kórusverseny elnöke
 • Komolay Szabolcs
A Kórusverseny Művészeti Bizottsága:
 • Csemiczky Miklós
 • Kiss Csaba
 • Somos Csaba
 • Szabó Sipos Máté
 • Török Ágnes
A Kórusverseny igazgatója:
 • Balogh József
A Kórusverseny logisztikai igazgatója:
 • Bódor Edit
Logisztikai menedzser:
 • Korponai Tibor

Művészeti menedzser:

 • Tóth Zsófia

A Kórusverseny szervező testületei:

 • Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
 • Kodály Filharmónia Debrecen

1. A verseny céljai

 • Kortárs kórusművek bemutatása, értő és meggyőző előadása
 • A magas színvonalú társas éneklés és vokális népzene népszerűsítése
 • A kortárs zene és a közönség kapcsolatának elmélyítése, a kóruszene értékeinek széleskörű megismertetése
 • A különböző nemzetiségű alkotók és kórusművészek találkozásának elősegítése
 • Debrecen város kulturális gazdagságának nemzetközi népszerűsítése

2. A részvétel feltételei

A Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusversenyre amatőr és hivatásos énekkarok egyaránt jelentkezhetnek. Egy kórus legfeljebb két kategóriában indulhat, emellett a folklórfesztivál rendezvényein is részt vehet.
Azok az énekesek, akik több kórusnak is tagjai, azonos kategórián belül csak egy együttesben léphetnek fel.

Az énekkarok az alábbi kategóriákban nevezhetnek, a megadott létszám- és életkori határok között:

KATEGÓRIÁK

KORHATÁR

LÉTSZÁMOK

GYERMEKKAROK Felső korhatár: 15 év*
(2001. július 7. után születettek)
max. 50
énekes
IFJÚSÁGI KÓRUSOK
Felső korhatár: 21 év*
(1995. július 7. után születettek)
Ifjúsági egynemű karok
max. 50 énekes

Ifjúsági vegyes karok
min. 25, max. 50 énekes
EGYNEMŰKAROK
(Női- és férfikarok)
Nőikarok esetén alsó korhatár: betöltött 18. év
(1998. július 7. előtt születettek)
max. 40
énekes
KAMARAKÓRUSOK --- max. 24
énekes
VEGYESKAROK --- min. 25
max. 50
énekes

 *a kórus létszámának 10 százaléka lehet legfeljebb 1 évvel idősebb

A Művészeti Bizottság fenntartja a jogot, hogy háromnál kevesebb jelentkező együttes esetén valamely kategória versenyének megrendezésétől eltekintsen.

3. A verseny rendje

A verseny során kizárólag "a cappella" művek hangozhatnak el. Fordulónként egy műben használható hangolatlan ütőhangszer, amennyiben az a mű szerves részének tekinthető, és a beküldött partitúrában szerepel. Ebben az esetben is szükséges a Művészeti Bizottság előzetes jóváhagyása. (Ez a szabály nem vonatkozik a nagydíjas versenyre. lásd: versenyfelhívás 5. fejezet).

A verseny elődöntőből és döntőből áll. Mindkét fordulóban egy kötelező művet, valamint szabadon választott művekből összeállított műsort kell előadni. A műsort mindkét fordulóban az előírt kötelező darab előadása nyitja, melyet a szabadon választott művek követnek. (A műsor időkorlátairól a versenykiírás 3.3 pontja rendelkezik.)

3.1 Kötelező művek:

Minden kategóriában és fordulóban egy-egy magyar szerző kórusművét kell megszólaltatni.


GYERMEKKAROK
ELŐDÖNTŐ Kocsár Miklós – Cat and Dog (szöveg: J. Kirkup, E. Farjeon)
Editio Musica Budapest (8810)
DÖNTŐ Kodály Zoltán – A 150. genfi zsoltár (magyar/francia)
Editio Musica Budapest (12466)


IFJÚSÁGI KÓRUSOK
  LEÁNYKAROK  
ELŐDÖNTŐ Bartók Béla – Keserves
Editio Musica Budapest (8915)
DÖNTŐ Tóth Péter – Stiamo, Amor (Fr. Petrarca)
Kontrapunkt Zeneműkiadó (K-0035)
  IFJÚSÁGI VEGYESKAROK  
ELŐDÖNTŐ Barabás Árpád – Májusi szellő (Kányádi Sándor)
kézirat
DÖNTŐ Horváth Márton Levente – Missa Omni Tempore - Gloria
Kortárs ZeneMűhely (CHU 01)
 

EGYNEMŰKAROK

  NŐIKAROK  
ELŐDÖNTŐ Gyöngyösi Levente – Quo ibo a spiritu tuo
Kontrapunkt Zeneműkiadó (K-0093)
DÖNTŐ Csemiczky Miklós – Ave Maria (in F)
kézirat
  FÉRFIKAROK  
ELŐDÖNTŐ Szokolay Sándor – Három epigramma régi stílusban
(szöveg: Jannus Pannonius)
Editio Musica Budapest ( 13483)
DÖNTŐ Bartók Béla – Székely dalok 2., 3., 4. tétel
Editio Musica Budapest (4675)


KAMARAKÓRUSOK

ELŐDÖNTŐ Szabó Barna – Lachrymarium: Ye heavy states of night (J. Downland)
Kontrapunkt Zeneműkiadó (K-0204)
DÖNTŐ Orbán György – Cor mundum
Editio Ferrimontana (11374)


VEGYESKAROK

ELŐDÖNTŐ Vajda János – Deux chansons No. 2. (Ch. Baudelaire)
Kontrapunkt Zeneműkiadó (K-0226)
DÖNTŐ Beischer-Matyó Tamás - Madrigals of Passion and Wisdom: My Poor Fool (W.
Shakespeare) Kontrapunkt Zeneműkiadó

3.2 Szabadon választott művek

A műsor összetétele:

Az elődöntő és a döntő szabadon választott műsorának egyaránt 1945. szeptember 26. (Bartók Béla halála) után keletkezett kórusművekből kell állnia.

Mindkét fordulóban kötelező legalább egy 1990 után keletkezett kompozíció előadása. Amennyiben a kórus 2011. január 1. után keletkezett művet is bemutat, automatikusan részt vesz egy kortárs mű legjobb előadásáért adható különdíj versenyében. (lásd: versenyfelhívás 6. fejezet)

A kórusok szabadon választott programjában szerepeljen külföldi (hazájuktól eltérő országból származó) szerző alkotása is.

Törekedni kell arra, hogy a szabadon választott program sokoldalúan mutassa be az énekkar felkészültségét.

3.3 A műsor időkorlátja

A szabadon választott program tiszta műsorideje (taps, átállás, átrendezés nélkül) mindkét fordulóban

 • gyermekkarok, ifjúsági kórusok, és egyneműkarok  esetében
  minimum 8 perc, maximum 10 perc
  lehet,
 • kamarakórusok és vegyeskarok esetében
  minimum 10 perc, maximum 12 perc lehet.
A kötelezően előírt művek előadásának műsorideje nem számít bele a fent jelzett időhatárokba. (Lásd még: zsűriszabályzat 2.3)

3.4 Egyéb rendelkezések

a. A magyar kórusok a kötelező művek partitúrájának egy–egy példányát jelentkezésük elfogadás és a regisztrációs díj beérkezése után kapják meg. A további példányok beszerzését önállóan kell végezniük, melyben szívesen segítséget nyújt a Verseny Szervezőbizottsága.

b. Külföldi együttesek számára, jelentkezésük elfogadása és a nevezési díj beérkezése után a Szervezőbizottság a fellépő létszámuknak megfelelő példányszámban postázza a kötelező művek partitúráit.

c. Felhívjuk szíves figyelmüket a szerzői jogokkal kapcsolatos kötelezettségekre. Az előadott művek szerzői és kiadói jogainak vonatkozásában minden kötelezettség a kórusokra hárul. Ilyen irányú jogsértés felmerülése esetén a rendező szerv felelőssége kizárt.

d. A kötelező és a szabadon választott műveket eredeti hangnemben kell énekelni.

Kivételek:
 • a szerző által készített más hangnemű változat,
 • a szerző erre utaló utasítása.
Ilyen esetekben a zsűrit előzetesen tájékoztatni kell, mellékelve a szerzői utasítást, illetve az eltérő partitúra változatot.

e. A kórusversenyen énekelt műveket eredeti nyelven, vagy hivatalosan kiadott fordításban kell bemutatni.

f. Az elődöntő szabadon választott művei, vagy azok már előadott tételei nem mutathatók be ismét a döntőben. Amennyiben a kórus két kategóriában is indul, a szabadon választott műsorokban nem énekelhetők azonos művek, tételek.

g. Az énekkarok fellépési sorrendjét a Szervező Bizottság sorsolással dönti el.

h. A jelentkezéssel egyidejűleg beküldött és elfogadott műsor módosítására 2016. március 1-ig van lehetőség. A Művészeti Bizottság dönt a módosított műsor elfogadásáról.

4. Versenydíjak

GYERMEKKAROK, IFJÚSÁGI KÓRUSOK

 • 1. díj - 1.200 €
 • 2. díj - 1.000 €
 • 3. díj - 800 €

EGYNEMŰKAROK, KAMARAKÓRUSOK

 • 1. díj - 1.400 €
 • 2. díj - 1.200 €
 • 3. díj - 1.000 €

VEGYESKAROK

 • 1. díj - 1.600 €
 • 2. díj - 1.400 €
 • 3. díj - 1.200 €
5. A Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíja

Kórusverseny Szervezőbizottsága versenyt hirdet a
Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny
Nagydíjára

A Nagydíj összege: 2.000 €
 
A nagydíjas kórus karnagya 500 € karnagyi különdíjban részesül, és meghívást kap a 2018. évi Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny zsűrijébe.

A nagydíjas versenyen a kategóriájukban első helyezést elért kórusok vehetnek részt. Ha az 1. helyezett nem kíván indulni, vagy a zsűri 1. díjat nem adott ki, a 2. helyen végzett kórus nevezhet. Amennyiben egy kórus több kategóriában is első díjat nyert, a nagydíjért csak egyetlen kategóriában indulhat. Ilyen esetben azt a kategóriát képviseli a nagydíjért folyó versenyben, melyben magasabb pontszámot ért el.

A kórusversenyre történő jelentkezéssel egyidejűleg - amennyiben a feltételeknek megfelel - a kórusnak szándéknyilatkozat jelleggel közölnie kell, hogy kíván-e indulni a nagydíjért. A nagydíjra hivatalosan jelentkezni a verseny idején, a kategória eredményhirdetése (a kategóriagyőzelem hivatalos kihirdetése) után kell. A nagydíjas versenyt legkevesebb 3 kórus jelentkezése esetén rendezzük meg.

A nagydíjas verseny fellépési sorrendje:

 • gyermekkar
 • ifjúsági kórus
 • egyneműkar
 • kamarakórus
 • vegyeskar
A nagydíjas versenyben XX-XXI. századi, szabadon választott műsor adható elő, melynek színvonalában és nehézségi fokában méltónak kell lennie a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny hagyományaihoz és szelleméhez. Különösen kívánatos, hogy a karnagyok az ezredforduló zeneszerzőinek műveiből válogassanak.

A verseny nagydíjáért bemutatandó műsorban szerepelhet kíséretes mű is, legfeljebb 5 hangszeres közreműködővel. Az énekkar által a versenyprogramban, bármely kategóriában már előadott művek, vagy tételek közül csak egy szólaltatható meg ismét, összesen legfeljebb 8 perc terjedelemben. A nagydíjas versenyen résztvevő együttesek karnagyainak a nagydíjas versenyprogramot a Művészeti Bizottsággal engedélyeztetnie kell. A műsor kottáit 11 példányban szükséges benyújtani.
A tiszta műsoridő legalább 12 percnyi legyen, ám nem haladhatja meg a 15 percet.

A nagydíjat nyert kórus meghívást kap a "Kórusmuzsika Európa Nagydíja" (European Grand Prix for Choral Singing) versenyre, melyet Arezzo, Debrecen, Maribor, Tolosa, Tours és Várna rendez, évente változó helyszínen. Az eseményen a hat európai kórusverseny nagydíjas együttesei indulhatnak az Európa Nagydíj elnyeréséért. A Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíjasa 2017-ben meghívást kap  a "Kórusmuzsika Európa Nagydíja" (EGP) versenyre.

6. Különdíjak

Kortárs mű legjobb előadásáért különdíj adományozható egy olyan kórus számára, mely szabadon választott műsorában a legigényesebb és leghitelesebb módon tolmácsol egy 2011. január 1. után keletkezett művet.
A zsűri további díjakat is kiadhat, melyeket kulturális, zenei intézmények, valamint a verseny támogatói ajánlanak fel.

A zsűri a díjat nyert kórusoknak a versenydíjakon kívül oklevelet ad. Valamennyi versenyző énekkar emléklapot kap.

7. Nemzetközi Folklórfesztivál

A folklórfesztivál hangversenyeire valamennyi kórus jelentkezhet fellépőként. Az énekkarok hazájuk folklór hagyományaiból, vagy élő népdalvilágából adhatnak elő műveket, egy-, vagy többszólamú éneklés, hangszerkíséretes előadás, vagy eredeti népzenét feldolgozó formában. A közönség és a kórusverseny rendezői örömmel fogadják, ha a kórusok saját nemzeti viseletükben lépnek színpadra.

Tiszta műsoridő: minimum 10 perc, maximum 12 perc.

A folklórfesztiválon résztvevő kórusoknak a zsűri fesztiváldiplomát adományoz.

8. Templomi koncertek - Musica Sacra

A verseny zárónapján, 2016. július 10-én (vasárnap) a résztvevő kórusok istentiszteleteken, szentmiséken léphetnek fel Debrecen és a környező települések különböző felekezetű templomaiban. Erre az alkalomra az énekkarok legalább három, a liturgiához illeszkedő rövid kompozícióval készüljenek.

9. Regisztráció és jelentkezés

A Kórusversenyre történő jelentkezés postai és elektronikus formában történik, két lépcsőben:
 
9.1 Regisztráció

Részvételi szándékukat kérjük, írásban jelezzék az info@bbcc.hu címen, vagy honlapunkon keresztül: http://www.bbcc.hu/regisztracio. A regisztrációs levélnek – a részvételi igény megjelölése mellett – tartalmaznia kell a kórus rövid bemutatását is, legfeljebb 1200 karakter terjedelemben.

9.2 Jelentkezés

A regisztráció elfogadásáról, a pályázati anyag összeállításának és benyújtásának menetéről a regisztrált énekkaroknak részletes tájékoztatót küldünk.
 
Beküldendő anyagok:

 • 1 darab jelentkezési lap kategóriánként (Ha a kórus több kategóriában is indul, mindegyik kategóriához külön jelentkezési lap benyújtása szükséges.)
 • 800-1200 karakter közötti ismertető szöveg a kórusról magyar és angol nyelven, publikálható minőségben
 • az érkező csoport névsora (kórustagok, karnagyok, kísérők) 
 • gyermekkarok és ifjúsági kórusok esetében a résztvevők születési időpontját is tartalmazó névsor
 • 3 db legalább 300 dpi felbontású (digitális) fénykép a kórusról, és 2 db kép a karnagy(ok)ról
 • a szabadon választott kórusművek kottái 5-5 példányban, az elhangzás sorrendjében összerakva, megjelölve a szerző nevét, születési adatait, a darab keletkezésének évszámát, valamint a mű előadásának tiszta időtartamát
 • hangzó anyag: legalább 15 perces, kortárs kórusművekből álló a cappella felvétel, melyet a kórus az utóbbi 1 évben rögzített (Minden jó minőségű audió formátumot elfogadunk.)
 • a szabadon választott kórusművek rövid tartalmi leírása magyar és angol nyelven
 
A jelentkezési anyagokat nem áll módunkban visszajuttatni, azokat dokumentációs célból megőrizzük.
 
Nem kötelező anyagok:
 
A verseny és a kórusok promóciójához köszönettel fogadunk rövid, kedvcsináló videó anyagokat, melyeken keresztül a közönség már a versengés előtt megismerkedhet a résztvevő együttesekkel. A beküldött, vagy internet-hivatkozással megosztott videók akár kötetlenebb, humoros formában is közvetíthetik egy-egy csoport jellegzetességeit, kvalitásait. Ne habozzanak kihasználni ezt a promóciós lehetőséget, hisz minden elfogadott jelentkező anyagait automatikusan megjelentetjük honlapunkon és közösségi oldalainkon.


 A 2016. évi Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny jelentkezési határideje

2015. november 30.
 
Érvényes jelentkezésnek a pályázati anyag teljes, hiánytalan postai feladása és elektronikus beérkezése számít, legkésőbb a jelentkezési határidő végéig. A késedelmes, vagy hiányos pályázati anyagokat a Szervezőbizottság visszautasíthatja.
 
Postacím:
DMJV Önkormányzata Kulturális Osztály
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny
4026 Debrecen
Kálvin tér 11.
 
Versenyiroda:
Email: info@bbcc.hu

Telefon:
+36 52 517 705 Tóth Zsófia művészeti ügyek
+36 70 933 9914
+36 52 518 441
Korponai Tibor regisztráció, jelentkezés
+36 70 933 9907
+36 52 518 431
Teremi Nóra utazás, szállás, étkezés

10. Részvételi feltételek

10.1 Szállás

10.1.1 Meghívást kapott kórusok

A beküldött nevezési anyagok művészi minősége alapján a Művészeti Bizottság választja ki azokat az együtteseket, melyek meghívást kapnak a versenyre.  A Szervezőbizottság a meghívott énekkarok versenyben fellépő (a kategória létszámhatárának megfelelő) tagjainak, karnagyának/karnagyainak a verseny kezdetétől, annak zárásáig díjmentes szállást biztosít Debrecenben.

A szállásszolgáltatás 2016. július 7-én déli 12 órakor indul, és július 11-én reggel 10 órakor zárul.

A meghívott hazai és külföldi kórusokat ifjúsági szállókban helyezzük el.


Amennyiben az énekkar szállodai elhelyezést kér, az ifjúsági szálló és a szállodai elhelyezés árának különbözetét (lásd lentebb) legkésőbb a megérkezés időpontjában a versenyirodán be kell fizetni. A szállodai elhelyezés igényét kérjük a jelentkezéssel egyidejűleg írásban jelezni.

Választható, magasabb osztályú szállás költségei:

5*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 86 €/fő/nap
5*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 49 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 70 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 41 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 60 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 36 €/fő/nap

Az árak tartalmazzák a reggelit az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót is.

A megrendelt magasabb osztályú szállást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat legfeljebb 2016. június 7-ig lehet módosítani, vagy lemondani.
A határidő utáni módosításból származó többletköltségeket minden esetben ki kell fizetni.

 
10.1.2 Meghívást nem kapott kórusok, kísérők, illetve csak a folklór fesztiválon induló együttesek szállásköltségei

A meghívást nem kapott, de a versenyben részt venni kívánó – a Művészeti Bizottság véleménye szerint megfelelő művészi színvonalon álló – kórusok kedvezményes, önköltséges szállásdíjat fizetnek. Ugyanez vonatkozik a kórusokkal utazó kísérőkre, valamint csak a folklór fesztiválon induló együttesekre is.

Kedvezményes önköltséges szállásdíjak:
 
5*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 97 €/fő/nap
5*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 57 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 81 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 49 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában 71 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában 44 €/fő/nap
Ifjúsági szálláshelyen 3-4 ágyas szobákban 25 €/fő/nap
Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót, a szállodai elhelyezés díjai pedig a reggelit is.


10.2 Étkezés

10.2.1. Meghívást kapott kórusok

A Szervezőbizottság a meghívott énekkarok versenyben fellépő (a kategória létszámhatárának megfelelő) tagjainak és karnagyának/karnagyainak a verseny kezdetétől annak zárásáig Debrecenben díjmentes félpanziós (reggeli és vacsora) ellátást nyújt.

A szolgáltatás 2016. július 7-én a vacsorával indul és július 11-én a reggelivel zárul.

Külön kérésre – önköltségesen – teljes ellátást biztosítunk, melynek díját legkésőbb a megérkezés időpontjában a versenyirodán be kell fizetni. A kiegészítő étkezések költségeiről kérjük, érdeklődjön személyesen.

A megrendelt kiegészítő étkezésekre vonatkozó igényt legfeljebb 2016. június 7-ig lehet módosítani, vagy lemondani.
A határidő utáni módosításból származó többletköltségeket minden esetben ki kell fizetni.

10.2.2 Meghívást nem kapott kórusok, kísérők, illetve csak a folklór fesztiválon induló együttesek étkezési költségei

A rendezvényre érkező, a fenti csoportokba tartozó látogatók félpanziós (reggeli és vacsora) étkezési díja 13 €/fő/nap. Egyéb, kiegészítő étkezések díjairól kérjük, érdeklődjön a versenyirodán.

A fentiekben közölt árak tájékoztató jellegűek, melyek módosulhatnak. Árváltozás esetén az érintett résztvevőket külön értesítjük.

10.3 Regisztrációs díj

A meghívott kórusok a jelentkezés elfogadásáról küldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül regisztrációs díjat kötelesek fizetni.
 
A regisztrációs díj kórusonként egységesen 50.000 Ft.
 
Azon nevezők részére, akik legkésőbb 2015. szeptember 30-ig benyújtják jelentkezési anyagukat, a szervezőbizottság kedvezményes regisztrációs díjat állapít meg, melynek összege 30.000 Ft.
 
A befizetéshez szükséges adatok:
 
 • Bank neve és címe: OTP Bank Nyrt.  4025 Debrecen, Pásti u. 1–3.
 • Számlaszám: 11738008-20816900
 • A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: " Regisztrációs díj a Bartók Béla Kórusversenyre"
 • Számlatulajdonos: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (H–4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 1–3.)
A tranzakciós költségek a feladót terhelik. Az átutalást tanúsító másolatot, valamint a pontos számlázási címet kérjük irodánknak a tranzakciót követően elküldeni. Visszalépés esetén a regisztrációs díjat nem áll módunkban visszautalni. Bármilyen átutalási nehézség esetén kérjük, forduljanak a versenyirodához.

10.4 Utazás


Útiköltségüket a kórusok - Debrecenbe való megérkezésükig - maguk fedezik Utazásuk szervezéséhez külön kérésre segítséget nyújtunk. A verseny ideje alatt az énekkarok kórusversennyel kapcsolatos - Debrecenen belüli, és külső koncerthelyszínekre történő – utazását a Szervezőbizottság biztosítja.

10.5 Egyéb feltételek

A kórusokat a Szervezőbizottság versenyen kívüli szereplésre (fesztiválhangversenyek, jótékonysági koncertek stb.) is felkérheti. Az énekkarok a kórusversenyhez kapcsolódó fellépéseikért, valamint a versenyen készült rádió-, televízió, film- és hangfelvételekért díjazást nem kérhetnek, azok előadói jogairól lemondanak.

Az elődöntőből továbbjutott, de a döntőbeli szereplést önhibájából nem vállaló énekkar valamennyi felmerülő költségét köteles megtéríteni.

Debrecen, 2015. május 10.

Komolay Szabolcs,
a Kórusverseny elnöke
Debrecen város alpolgármestere